Duchovné cvičenia

Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. Ako si pastier navštívi stádo, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý deň. Vyvediem ich spomedzi národov, pozbieram ich z krajín, privediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť po vrchoch Izraela, pri potôčkoch a všetkých bydliskách krajiny.“ (Ez 34,11-13)

Starozákonný text z Knihy proroka Ezechiela vyjadruje, ako veľmi Bohu záleží na človeku. Obrazom Božej lásky a starostlivosti o človeka je Srdce Ježišovo. Je prameňom života, slobody a novej nádeje pre všetkých, ktorí ho hľadajú.

Duchovné centrum Srdca Ježišovo predstavuje v dnešnom uponáhľanom svete ostrov pokoja. Mnohí ľudia tu už zakúsili dotyk Božej lásky, oslobodenie a osobné stretnutie sa s Bohom. Ponúka priestor na modlitbu nielen v dvoch kaplnkách, ale aj v okolitom krásnom prostredí parku s krížovou cestou. O dobré jedlo počas pobytu a úsmev na tvári sa postarajú sestry z ďalekej krajiny Kiribati.

Srdce Ježišovo je otvorené pre všetkých. Náš dom aj naše srdcia sú pre Vás otvorené. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Misionári spolu s celým tímom Domu Srdca Ježišovho