Milosť a Nepoškvrnené Počatie Márie nie je dané iba pasívne. Tým, že zostala slobodná od zlého, je Mária nerozdelene otvorená pre Boha, ktorý prišiel, aby prijal v nej príbytok a naplnil celú jej bytosť.
Július Chevalier, Dcéry Našej milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
9. október 2023
Pápež František Misionárom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: Nechajte sa strhnúť súcitom Kristovho Srdca
„Prejavte Ježišovo milosrdenstvo svojou dobrotou.“ Aj touto výzvou sa pápež František obrátil na účastníkov 26. generálnej kapituly Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorých prijal v pondelok 2. októbra vo Vatikáne. Vyzval ich, aby sa angažovali proti nespravodlivostiam chudobných a migrantov vo svete, tak ako to konal ich zakladateľ páter Jules Chevalier.
30. august 2023
HOLY-DAYS pre kňazov 2023
Milý brat v kňazskej službe.
30. august 2023
Kurz Psychológia a viera: Pastorálna psychológia pre 21. storočie
Centrum celého človeka Enoia v Považskej Bystrici pod záštitou Duchovného centra Lukov Dvor otvára 2.ročník semestálneho vzdelávania Psychológia a viera s podtitulom Pastorálna psychológia pre 21. storočie.
12. júl 2023
Keď (duchovný) život bolí: ako žiť s náboženskou úzkosťou (webinár)
Mimoriadny letný webinár je určený pre všetkých, ktorých sa téma náboženskej úzkosti akýmkoľvek spôsobom dotýka, vrátane tých, ktorí s podobne trpiacimi pracujú.
23. jún 2023
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Lukovom dvore
Na tohtoročné slávenie sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho prijal naše pozvanie apoštolský nuncius Svätej Stolice na Slovensku Mons. Nicola Girasoli.
9. jún 2023
Pozvanie na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Lukovom dvore
Pozývame Vás na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,  ktorá sa uskutoční dňa 16.06.2023 v areáli parku Duchovného centra Lukov dvor.