Láska Ježišovho Srdca je prameňom života, zdrojom všetkých milostí a útočiskom hriešnikov.
Július Chevalier, Ježišovo Srdce
20. január 2023
Výročná správa o činnosti Duchovného centra Lukov dvor 2022
Milí priatelia Duchovného centra Lukov dvor
24. december 2022
Stretnutie laikov MSC
Každoročne sú cez víkend okolo 8. decembra, na Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Preblahoslavenej Panny Márie a výročia založenia našej Kongregácie, dvere Duchovného centra na Lukovom Dvore otvorené dokorán pre Laikov a Priateľov MSC.
21. december 2022
Vianoce sa blížia – súťaž v pečení zákuskov na Lukovom dvore
Naše veľmi šikovné sestričky spojili svoje medzinárodné sily a s radosťou ukončili pečenie vianočných dobrôt.
14. december 2022
Ako nestratiť vianočnú nádej (webinár)
Ako dať Vianociam zmysel napriek všetkému? A ako nestratiť vianočnú nádej? Na tieto i Vaše otázky budeme hľadať odpoveď na predvianočnom webinári.
14. november 2022
Ponúkame Vám novú knihu P. Josefa Hegglina MSC
„Všetko, čo Ježiš zvestoval, kázal a robil, priamo alebo nepriamo súviselo s jeho kráľovstvom. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše (Mt 6, 33).
1. november 2022
Všetci sme pozvaní kráčať cestou svätosti
Cirkev už po stáročia spája so slávnosťou Všetkých svätých nádej na vzkriesenie.