S úctou nosme meno „Misionári Najsvätejšieho Srdca“. Nezanedbajme nič, aby sme si uchovali náš súhlas pred Bohom a svetom.
Konštitúcie MSC, 1877
13. február 2022
25. výročie rehoľného zasvätenia sr. Borauei
Dňa 9.2.2022 oslávila 25.výročie svojho rehoľného zasvätenia naša sestra Borauea Winti. Pri slávnostnej sv.omši obnovila sr.Borauea svoje rehoľné sľuby. Ďakujeme Pánovi za jej obetavú misiu v našom duchovnom centre a prosíme Našu milú Matku, aby ju sprevádzala svojím orodovaním.
24. január 2022
Opatrenia pre konanie kurzov
S ohľadom na zaistenie bezpečnosti účastníkov a plynulého fungovania prezenčného programu, prechádza naše Duchovné centrum do režimu OP+
15. január 2022
Úzkosť, OCD, škrupulozita – ako ďalej (online stretnutia)
Ľudia, ktorých duchovný život nie je ľahký, sa môžu cítiť osamelí a nepochopení.
8. január 2022
Poďakovanie a výročná správa o činnosti Duchovného centra Lukov dvor 2021
Podobne ako v roku 2020, tak aj v roku 2021 z ohľadu na protipandemické opatrenia a lockdown, sme boli nútení zatvoriť Duchovné centrum a zrušiť mnohé kurzy či duchovné cvičenia. Vďaka ochote a promptnosti našich lektorov sme Vám mnohé zo zrušených kurzov mohli ponúknuť v online priestore.
25. december 2021
Vianočný pozdrav 2021
Milí priatelia Duchovného centra Lukov dvor, so srdca Vám prajeme požehnané a pokojné vianočné sviatky a nový rok 2022.
7. december 2021
Kňaz Andrej Darmo: Ak chceme milovať iných, zdravá láska k sebe je nielen dobrá, ale aj nevyhnutná
Mnohí z nás kráčajú svetom s únavou, ktorá ale nie je na tele, je v duši. Čo je to sabat, prečo vo svojom živote potrebujeme nedeľu a kedy majú nedeľu kňazi? O tom, že aj kňazi zažívajú vyčerpanie a o tom čo sú to Holy-days pre kňazov, sme sa porozprávali s katolíckym kňazom Andrejom Darmom.