Boh nás cez slobodný a dokonalý akt lásky povoláva k neopísateľnému a večnému určeniu –k vrúcnemu zjednoteniu sa s ním.
Július Chevalier, Ježišovo Srdce
9. marec 2021
Smútočné oznámenie
V duchu kresťanskej nádeje a s prosbou o modlitbu...
9. marec 2021
P. Jozef Anton Hegglin, MSC
Povedzte všetkým, že som mal ako Misionár Srdca Ježišovho bohatý a výnimočný život. Poproste ich, aby sa za mňa modlili a spievali Pánovi za jeho dobrotu a za všetko čo mi dal a čo cezo mňa urobil počas môjho pobytu na tomto svete.
12. február 2021
P. Hilary Fischer, MSC
Dňa 4. januára 2021 zomrel vo veku 88 rokov otec Hilary Fischer, MSC. V roku 1994 ukončil pôsobenie v Papuy-Novej Guiney a prišiel na Slovensko ako superior novovzniknutej komunity MSC v Nitrianskej diecéze. V roku 1997 sa otec Hilary vrátil opäť do Papuy.
11. január 2021
Zrušenie kurzov
Na základe nariadenia krízového štábu SR súvisiaceho so stavom šírenia koronavírusu na Slovensku, sú všetky plánované termíny v tomto roku zrušené až do odvolania.
20. december 2020
Vianočný pozdrav 2020
„Hľa, váš Boh! Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou a jeho ruka bude vládnuť. Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním. Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezivé.“
19. december 2020
Vianočný pozdrav od pátra Jozefa
Milí priatelia Duchovného centra Lukov Dvor, srdečne vás pozdravujem! Na Vianoce a začiatoknového roka 2021 by som sa chcel podeliť o niekoľko správ a myšlienok...