Keď sa pozeráme na Ježišov verejný život, dozvedáme sa, že mal súcit s každou biedou, s akoukoľvek morálnou a psychickou úbohosťou.
Július Chevalier, Ježišovo Srdce
13. február 2022
Obnovená kaplnka DSJ
Aktuálny program nášho duchovného centra sa práve rozbieha. Naši hostia sa môžu tešiť aj na vynovenú kaplnku v dome Srdca Ježišovho, ktorá bude k dispozícii pre osobné adorácie a modlitby.
13. február 2022
25. výročie rehoľného zasvätenia sr. Borauei
Dňa 9.2.2022 oslávila 25.výročie svojho rehoľného zasvätenia naša sestra Borauea Winti. Pri slávnostnej sv.omši obnovila sr.Borauea svoje rehoľné sľuby. Ďakujeme Pánovi za jej obetavú misiu v našom duchovnom centre a prosíme Našu milú Matku, aby ju sprevádzala svojím orodovaním.
24. január 2022
Opatrenia pre konanie kurzov
S ohľadom na zaistenie bezpečnosti účastníkov a plynulého fungovania prezenčného programu, prechádza naše Duchovné centrum do režimu OP+
15. január 2022
Úzkosť, OCD, škrupulozita – ako ďalej (online stretnutia)
Ľudia, ktorých duchovný život nie je ľahký, sa môžu cítiť osamelí a nepochopení.
8. január 2022
Poďakovanie a výročná správa o činnosti Duchovného centra Lukov dvor 2021
Podobne ako v roku 2020, tak aj v roku 2021 z ohľadu na protipandemické opatrenia a lockdown, sme boli nútení zatvoriť Duchovné centrum a zrušiť mnohé kurzy či duchovné cvičenia. Vďaka ochote a promptnosti našich lektorov sme Vám mnohé zo zrušených kurzov mohli ponúknuť v online priestore.
25. december 2021
Vianočný pozdrav 2021
Milí priatelia Duchovného centra Lukov dvor, so srdca Vám prajeme požehnané a pokojné vianočné sviatky a nový rok 2022.