Páter Chevalier vedel, že ak si misionári želajú byť Ježišovým nástrojom, potom musia pri modlitbe a kontemplácii mať Krista pred očami aj v srdci.
E. J. Cuskelly MSC, Július Chevalier – Muž poslania
17. december 2020
Výročná správa o činnosti Duchovného centra Lukov dvor 2020
Duchovné centrum je tu pre tých, ktorí sú unavení, zranení, vyprahnutí a ktorí túžia zažiť Božiu lásku.
10. december 2020
Výročie založenia našej kongregácie
8. decembra sme si pripomenuli výročie našej kongregácie misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorú páter Jules Chevalier založil v roku 1854 vo francúzskom meste Issoudun.
9. december 2020
Advent 2020
Adventná báseň, Marek Sopko
4. október 2020
Zrušenie nasledujúcich kurzov
Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu šírenia ochorenia COVID-19 rušíme kurzy. Ďakujeme za pochopenie.
8. september 2020
125-te výročie príchodu sestier FDNSC na Kiribati
Tento víkend sme spolu s našimi sestrami oslávili 125-te výročie príchodu sestier FDNSC na Kiribati.
3. august 2020
27/20 - Zatiahni na hlbinu - zmena - voľné miesta
Milí bratia a sestry, vzhľadom na situáciu s ochorením COVID−19 (zrušené kurzy) sme sa po dohode s otcom Maxom Kašparů rozhodli zmeniť zameranie kurzu 27/20 Zatiahni na hlbinu. Kurz bude bez obmedzenia a môže sa naň prihlásiť každý.