Aj keď ťa všetci ľudia opustia, zachovaj si pokoj a dôveru. Verná láska Ježišovho Srdca ťa nesklame ani neopustí.
Július Chevalier, Ježišovo Srdce
Mesiac pre kňazov
Mesiac pre kňazov
V termíne od 29. septembra 2019 do 26. októbra 2019 otvárame v duchovnom centre na Lukovom dvore Mesiac pre kňazov „Oddych - zastavenie sa - obnovenie“. V mnohých krajinách je bežnou praxou, že kňaz dostáva možnosť stráviť sabatický čas čerpaním nových síl, sebareflexiou, využiť ho na osobnú a pastoračnú formáciu, zažiť skúsenosť kňazského spoločenstva a predovšetkým na oddych duše a tela. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze: Mesiac pre kňazov.
Upozornenie: 13/19 Nenásilná komunikácia I.
Upozornenie: 13/19 Nenásilná komunikácia I.
Upozorňujeme na zmenu programu. Kurz číslo 13/19 Nenásilná komunikácia I. so začiatkom od 24. mája 2019 do 26. mája 2019 sa predbežne ruší. Aktuálne hľadáme náhradné riešenie o ktorom Vás budeme čo najskôr informovať. Čítať viac...
Zmena vedenia kurzov
Zmena vedenia kurzov
Nakoľko tento rok sr. Bohdana, CJ (Mgr. Andrea Bezáková) ostáva dlhodobo v zahraničí, nebude vôbec k dispozícií pre vedenie kurzov a ani individuálnych psychoterapií. Kurzy budú viesť zastupujúci lektori na základe podkladov, ktoré sr. Bohdana pripravila. Čítať viac...
Nové tabernákulum pre dom Kána
Nové tabernákulum pre dom Kána
Tabernákulum je eucharistický svätostánok, ktorý je určený pre uloženie liturgických nádob s Eucharistiou. V kaplnke domu Kána ho budú dopĺňať motívy prvého zázraku - premenenia vody na víno. Čítať viac...
Rekonštrukcia kuchyne v Dome Srdca Ježišovho
Rekonštrukcia kuchyne v Dome Srdca Ježišovho
V dňoch od 7. januára 2019 prebieha v Dome Srdca Ježišovho rekonštrukcia kuchyne. Čítať viac...
Obnova laických sľubov
Obnova laických sľubov
V dňoch od 7. – 9. decembra 2018 sa v duchovnom centre Lukov dvor konalo každoročné stretnutie laikov a priateľov Rodiny pátra Chevaliera, spojené so zasvätením sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a obnovením laických sľubov. Čítať viac...
Návšteva medzinárodnej koordinačnej skupiny Laici Rodiny Chevaliera
Návšteva medzinárodnej koordinačnej skupiny Laici Rodiny Chevaliera
V dňoch 4. - 6. mája 2018 sa laici Rodiny pátra Chevaliera na Slovensku mali možnosť stretnúť s členkami medzinárodného koordiinačného tímu LRCh - Ritou Cleuren (BE), Hannie Jansen (NL) a Merle Salazar (PH). Čítať viac...
Stretnutie s generálnym predstaveným P. Mario Abzalón Alvarado Tovar, MSC
Stretnutie s generálnym predstaveným P. Mario Abzalón Alvarado Tovar, MSC
V rámci vizitácie nemecko–rakúskej provincie, pod ktorú spadá aj Slovensko, nás v dňoch 22. - 24. apríla 2018 navštívil náš nový generálny predstavený P. Mario Abzalón Alvarado Tovar. Po sv. omši v kaplnke misijného domu sa stretol aj s laikmi MSC. Čítať viac...
Spomíname na pátra Marka McDonalda
Spomíname na pátra Marka McDonalda
2. apríla 2018 vo veku 75 rokov zomrel v Center Valley v Pennsylvánii náš generálny predstavený. Páter Mark McDonald bol hlavný sekretár štyroch generálnych kapitul v rokoch 1969, 1975. 1981 a 1987 Spoločnosti Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Naša vďaka mu patrí za všetko, čo pre MSC urobil. Čítať viac...