31/20 Mesiac pre kňazov

Mesiac pre kňazov
Začiatok: 29. september 2020
Ukončenie: 24. október 2020
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

„Oddych - zastavenie sa - obnovenie“

Keď hovoríme o „Pastorácii povolaní“ myslíme predovšetkým na mladých. Menej sa však robí pre „povolanie kňazov“, aby zostali šťastní v ich pastoračnej službe a duchovnom živote. Tento mesiac má im pomôcť na zbieranie nových síl, ohodnotenie svojho života, osobnú a pastoračnú formáciu a oddych duše a tela. Obsah programu bude: pomoc k spracovaniu životných sklamaní a zranení, prednášky o kňazskej spiritualite, o sexualite, jeden týždeň duchovných cvičení.

Možnosť pre terapeutické rozhovory s psychológom a psychoterapeutom, duchovné sprevádzanie, kultúrne podnety v Nitrianskom kraji a podobné.

Počas celého mesiaca sa účastníci zaväzujú, že nebudú odchádzať do svojich farností a ani nebudú mať pastoračné povinnosti a aktivity.

Upozorňujeme, že kapacita je obmedzená na 10 osôb.

Prihlasovací formulár a podrobné informácie si môžete vyžiadať na emailovej adrese: prihlasky@misionari.sk

Privátne prihlasovanie

Postupujte podľa inštrukcií v popise kurzu