22/21 Zatiahni na hlbinu

Zatiahni na hlbinu
Začiatok: 10. august 2021
Ukončenie: 13. august 2021
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Žijeme v dobe, ktorá miluje povrchnosť. Povrchné názory, povrchné vzdelávanie, povrchné vzťahy, povrchnú zábavu... žiaľ, aj povrchnú vieru.

Téma bude o ceste na hlbinu vzťahov k sebe, k druhým, k Bohu.

Bola dosiahnutá maximálna kapacita!

Prihlasovací formulár pre náhradníka

22/21 Zatiahni na hlbinu

10.08.2021 - 13.08.2021
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.