26/21 Nenásilná komunikácia pre partnerov

Nenásilná komunikácia pre partnerov
Začiatok: 10. september 2021
Ukončenie: 12. september 2021
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Kurz je určený pre všetkých, ktorí žijú v partnerskom vzťahu, či už ako manželia, sú zasnúbení, alebo len spolu chodia. Je určený tým, ktorí chcú porozumieť sebe vo vzťahu a zároveň pochopiť svojho partnera/partnerku.

Pokiaľ ste absolvovali kurz nenásilnej komunikácie, budete to mať o čosi ľahšie, ale nie je to podmienka. Spolu s manželmi Evou a Marcelom Račkovými sa naučíte chápať význam vyjadrovania emócií a potrieb vo vzťahu. Porozumiete, že spojenie medzi vami je vtedy, keď sa spoja vaše potreby v rovnakom čase. Naučíte sa empaticky načúvať svojím partnerom. Budete sa vedieť efektívne a konštruktívne „hádať“, tak aby ste zmysluplne transformovali energiu hnevu.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.