30/21 S hudbou nad Božím Slovom

S hudbou nad Božím Slovom
Začiatok: 01. október 2021
Ukončenie: 03. október 2021
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Víkend strávený pri tónoch klavírnej improvizácie, ktorá napomáha modlitbe a meditácii nad Božím Slovom. Prebieha formou lektio divina nad vybratými úryvkami zo Svätého Písma na danú tému. 

Hudobné improvizácie vychádzajúce z modlitby tak môžu napomôcť prehĺbiť túžbu po čítaní a rozjímaní Božieho Slova a tak prehĺbiť náš vzťah s Bohom a tak prehĺbiť i náš vzťah s Bohom a spoznať Jeho veľkú túžiacu lásku k nám. Zažiť, ako nás Pán miluje a ako sa nechávať Ním milovať.

Prihlasovací formulár

30/21 S hudbou nad Božím Slovom

01.10.2021 - 03.10.2021
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.