Syndróm vyhorenia

Syndróm vyhorenia

Číslo kurzu: 15/19
Začiatok: 04. jún 2019
Ukončenie: 09. jún 2019

„Pán dáva silu unavenému.“

Relaxačno – duchovný program pre ľudí so syndrómom vyhorenia

Infarkt duše, vybité baterky, vnútorné prázdno, únava z ľudí, posledné zásoby energie sa minuli... Vyhorenie ako kríza – kríza ako šanca: čas inventúry duše.

Program ponúka:

  • Vstať z popola: Zájsť do ústrania, nadviazať opätovné spojenie so svojou dušou; pomocou relaxačných cvičení eliminovať napätia, odbúrať stres; prostredníctvom meditácií a kontemplácií nájsť stratený pokoj, vyrovnanosť a načerpať z nevyčerpateľného zdroja – z Boha.
  • Popol pozametať: Nájsť odpoveď na otázky: Čo sa môžem z tejto krízy naučiť? Aké miesto má v mojom živote?
  • Získať nové palivo: Využiť krízu k osobnostnému rastu, rozpoznaniu svojich silných a slabých stránok, prehodnotiť hierarchiu hodnôt a vzťahov, naučiť sa základom zdravej životosprávy a umeniu odpočívať.

Tento kurz je vedený na základe podkladov, ktoré pripravila sr. Bohdana Bezáková, CJ.

Prihlasovací formulár

15/19 Syndróm vyhorenia

04.06.2019 - 09.06.2019

Informácie pre lektora / kňaza:

Prosíme o odpovede k nasledujúcim otázkam. Všetky údaje, ktoré uvediete sú určené výlučne lektorovi / kňazovi na prípravu daného kurzu.