08/22 Duchovné cvičenia pre zasvätených a pre kňazov

Duchovné cvičenia pre zasvätených a pre kňazov
Začiatok: 07. marec 2022
Ukončenie: 13. marec 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Pozvánka zakúsiť a objaviť tajomstvo nového – večného života, do ktorého sme boli v krste ponorení a ktorý nás nekonečne presahuje.

Necháme sa inšpirovať krstnou mistagógiou sv. Ambróza ako i pohľadmi teológie, spirituality, exegézy, psychológie... ,  aby sme prišli k objaveniu našej kresťanskej identity, z ktorej vychádza naše povolanie, zasvätenie, ohlasovanie a služba.

Cez skúsenosť, reflexiu, Božie slovo, liturgiu a rozhovory až k zakúšaniu tajomstva v každodennosti.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

08/22 Duchovné cvičenia pre zasvätených a pre kňazov

07.03.2022 - 13.03.2022
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.