09/22 Tanečná meditácia v tichu pre pokročilých

Tanečná meditácia v tichu pre pokročilých
Začiatok: 17. marec 2022
Ukončenie: 20. marec 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Víkend tanečnej meditácie je duchovnou obnovou pre tých, ktorí chcú formou modlitby tancom vstúpiť do hlbšieho vzťahu s Bohom.

Predmetom víkendu nebudú základy modlitby tancom ani výuka nových tancov, ale vnútorná dynamika modlitby tancom. Duchovná obnova vychádza z duchovných cvičení podľa sv. Ignáca z Loyoly. Je pri nej potrebné zachovanie vnútorného i vonkajšieho ticha (okrem spoločných impulzov).

Prosíme, prineste si pohodlné oblečenie a tanečné cvičky s hladkou podrážkou, prípadne hrubé ponožky, túžbu po tichu a radosť v srdci.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

09/22 Tanečná meditácia v tichu pre pokročilých

17.03.2022 - 20.03.2022
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.