10/22 Psychosomatika – keď duša hovorí cez telo (online)

Psychosomatika – keď duša hovorí cez telo (online)
Začiatok: 18. marec 2022
Ukončenie: 18. marec 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Začiatok: 18.03.2022 o 18.30 hod.

Webinár (online prednáška z besedou) zo série Psychologických večerov na Lukovom Dvore.

Človek je bytosť telesno - duševno - duchovná. Aj vďaka tomu môže psychická bolesť nadobudnúť formu často nevysvetliteľných ťažkostí. Ako a prečo vznikajú? Aká je naozaj účinná pomoc?

Organizačné informácie:

Prednáška sa uskutoční prostredníctvom GOOGLE MEET. Link vám bude zaslaný po potvrdení účasti a uhradení príspevku.

Príspevok na vedenie kurzu je 10, - eur za osobu a je potrebné ho uhradiť pred začiatkom kurzu na č. účtu:

SK83 0900 0000 0051 2414 6020

Variabilný symbol: 102022

Do poznámky napíšte: číslo kurzu 10/22, meno a priezvisko účastníka

V prípade že sa kurzu nebudete môcť zúčastniť, môžete namiesto seba poslať náhradníka (prosíme zadať emailovú adresu a meno). Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Vaším finančným príspevkom (milodarom) podporujete Duchovné centrum Lukov dvor - jednotlivé programy, lektorov, organizáciu kurzov, technické zabezpečenie, personál a organizáciu domu Srdca Ježišovho a domu Kána. Ďakujeme.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

10/22 Psychosomatika – keď duša hovorí cez telo (online)

18.03.2022 - 18.03.2022
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.