31/22 Zatiahni na hlbinu

Zatiahni na hlbinu
Začiatok: 02. august 2022
Ukončenie: 05. august 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Žijeme v dobe, ktorá miluje povrchnosť. Povrchné názory, povrchné vzdelávanie, povrchné vzťahy, povrchnú zábavu... žiaľ, aj povrchnú vieru. Téma bude o ceste na hlbinu vzťahov k sebe, k druhým a k Bohu.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

31/22 Zatiahni na hlbinu

02.08.2022 - 05.08.2022
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.