39/22 Mesiac pre kňazov

Mesiac pre kňazov
Začiatok: 03. október 2022
Ukončenie: 29. október 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Keď hovoríme o „Pastorácii povolaní“ myslíme predovšetkým na mladých. Menej sa však robí pre „povolanie kňazov“ – aby zostali šťastní v ich pastoračnej službe a duchovnom živote. Tento mesiac im má pomôcť nazbierať nové sily, prehodnotiť svoj život, podporiť osobnú a pastoračnú formáciu a poskytnúť oddych duši i telu. Obsahom programu bude: pomoc pri spracovaní životných sklamaní a zranení, prednášky o kňazskej spiritualite, sexualite a jeden týždeň duchovných cvičení.

Počas celého mesiaca sa účastníci zaväzujú, že nebudú odchádzať do svojich farností a ani nebudú mať pastoračné povinnosti a aktivity.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.