Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí

Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí

Číslo kurzu: 26/19
Začiatok: 25. august 2019
Ukončenie: 28. august 2019

Prečo ma Boh stvoril? K čomu ma pozýva? Aká práca ma napĺňa a robí skutočne šťastným?

Rozlišovanie povolania je kľúčovým krokom v živote každého z nás. Boh nás povoláva k plnému životu, takému, ktorý najlepšie odzrkadľuje naše schopnosti, dary a talenty. Kňazstvo či rehoľný život pozýva k ešte hlbšiemu rozvoju a plnšiemu spoločenstvu s ním.

Ak v sebe cítiš pozvanie k duchovnému životu, náš program ponúka bližší pohľad na ďalšie smerovanie v živote. Pomáha analyzovať otázky, ktoré sa nám pri rozlišovaní povolania vynárajú.

Prihlasovací formulár

26/19 Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí

25.08.2019 - 28.08.2019