08/24 Trauma: Život s ranami, ktoré môžu byť oslávené

Trauma: Život s ranami, ktoré môžu byť oslávené
Začiatok: 14. marec 2024
Ukončenie: 17. marec 2024
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Traumy ("rany na duši") sú dôsledkom nadmerne zaťažujúcich životných skúseností, strát, fyzického či emocionálneho utrpenia. Ich následky môžu výrazne ovplyvniť fyzické i psychické zdravie, ale aj duchovný život človeka.

Niektorým ranám nerozumie nikto, len ich nositeľ a Boh. Niektoré rany sú príliš hlboké a úplne sa nezahoja po celý život. Niektorých rán sa musíme dotknúť a postarať sa o ne, aby tak mohli byť premenené.

Duchovná obnova je určená, pre tých, ktorý nesú kríž traumy či zranenia, ale aj tých, ktorí im na tejto ceste pomáhajú. Jej cieľom nie je zázračné uzdravenie, ale načerpanie síl na ďalšiu cestu, ako aj vytvorenie spoločenstva s ďalšími spolubojovníkmi.

Účastníci budú mať možnosť individuálneho rozhovoru s kňazom i psychológom.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

08/24 Trauma: Život s ranami, ktoré môžu byť oslávené

14.03.2024 - 17.03.2024
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.