25/24 Trauma: Život s ranami, ktoré môžu byť oslávené

Trauma: Život s ranami, ktoré môžu byť oslávené
Začiatok: 18. júl 2024
Ukončenie: 21. júl 2024
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Traumy ("rany na duši") sú dôsledkom nadmerne zaťažujúcich životných skúseností, strát, fyzického či emocionálneho utrpenia. Ich následky môžu výrazne ovplyvniť fyzické i psychické zdravie, ale aj duchovný život človeka.

Duchovná obnova je určená, pre tých, ktorý nesú kríž traumy či zranenia, ale aj tých, ktorí im na tejto ceste pomáhajú. Jej cieľom nie je zázračné uzdravenie, ale načerpanie síl na ďalšiu cestu, ako aj vytvorenie spoločenstva s ďalšími spolubojovníkmi.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.