Uzdravujúca cesta pre bezdetné manželské páry

Uzdravujúca cesta pre bezdetné manželské páry

Číslo kurzu: 13/19
Začiatok: 24. máj 2019
Ukončenie: 26. máj 2019

Pozvanie stráviť čas v spoločnosti ľudí v podobnej životnej situácii, k prehĺbeniu vzťahu k Bohu a medzi sebou navzájom.

Veríme, že aj tieto duchovné cvičenia môžu byť pre Vás novým začiatkom pri hľadaní odpovedí na Vašej spoločnej ceste života.

Prihlasovací formulár

13/19 Uzdravujúca cesta pre bezdetné manželské páry

24.05.2019 - 26.05.2019