07/20 Otče náš - Duchovné cvičenia s Danielom Pastirčákom (zrušené)

Otče náš - Duchovné cvičenia s Danielom Pastirčákom (zrušené)
Začiatok: 12. marec 2020
Ukončenie: 15. marec 2020
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Ježiša učeníci často hľadali. Ešte za tmy zvykol vypadnúť z domu, kde spali a schovať sa na skryté miesto. Čo tam robil? Modlil sa. Učeníci sa sťažovali: „Ján svojich žiakov učil, ako sa majú modliť, ty nie. Nauč nás modliť sa.“ Ježiš im najprv povedal, ako sa modliť nemajú. A potom? Odovzdal im slovo za slovom modlitbu – Otče náš.

Pozývam vás do ticha. Počas štyroch dní pôjdeme krok za krokom po stopách Ježišových slov až k prameňu. K odovzdaniu a prijatiu, k tomu bodu nula v nás, kde v každom okamihu končí a začína všetko kým som tu: Tu sa ako dcéry a synovia rodíme z Večného Otca. Nad každým slovkom modlitby, nad každým odtienkom zmyslu vysloveného v modlitbe budeme premýšľať, rozjímať, kontemplovať až kým sa nepremení na dych našej modlitby a neprenikne do stredu nášho srdca.

Prihlasovanie bolo ukončené!