10/20 Odkrývanie zmyslu života (zrušené)

Odkrývanie zmyslu života (zrušené)
Začiatok: 03. apríl 2020
Ukončenie: 05. apríl 2020
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Čo by sa muselo v mojom živote zmeniť, aby bol môj život zmysluplný? Ak sa raz obzriem za seba a uvidím svoj život, čo by som chcel dosiahnuť, aby som mal pocit, že môj život stál za to?

Tento program ponúka možnosť dotknúť sa vlastných hodnôt, presvedčení, potrieb a cieľov a vybudovať okolo nich vlastný zmysel. Môže nás naučiť nadviazať opäť kontakt s vlastným vnútrom, obnoviť vieru a nájsť zmysluplné ciele pre vlastný život.

Prihlasovanie bolo ukončené!