15/20 Konflikt ako výzva

Konflikt ako výzva
Začiatok: 15. máj 2020
Ukončenie: 17. máj 2020
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Kurz je vystavaný tréningovo – je zážitkový, praktický a interaktívny.

Na kurze sa budeme učiť:

  • ako pochopiť seba v konflikte
  • ako vedieť zvládať a porozumieť svojim emóciám
  • ako predchádzať vyhroteniu situácie
  • ako pochopiť, čo sú „spúšťače“ nášho hnevu
  • ako transformovať energiu hnevu
  • ako používať techniky efektívnej spätnej väzby
  • ako prijať kritiku „bez ujmy“
  • „Najväčším zázrakom je premena vlastného zmýšľania a postojov“

Prihlasovací formulár

15/20 Konflikt ako výzva

15.05.2020 - 17.05.2020

Informácie pre lektora / kňaza:

Prosíme o odpovede k nasledujúcim otázkam. Všetky údaje, ktoré uvediete sú určené výlučne lektorovi / kňazovi na prípravu daného kurzu.
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.