16/20 Sebapoznanie - sebaprijatie - sebaúcta (zrušené)

Sebapoznanie - sebaprijatie - sebaúcta (zrušené)
Začiatok: 22. máj 2020
Ukončenie: 24. máj 2020
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Jednou zo základných potrieb človeka je potreba vedomia vlastnej hodnoty. Ak ho človek má, môže rásť, rozvíjať sa. Len človek, ktorý má skutočnú lásku k sebe, sa vie darovať a prežívať naplno svoj život.

  • Máš radosť z toho, kým si? Aký obraz máš o sebe?
  • Čo konkrétne môžeš ponúknuť ľuďom okolo seba?
  • Čo ti prináša radosť do života? Čo si na sebe vážiš?
  • Čo je pre Teba vo vzťahu k sebe ťažké prijať?

Prihlasovanie bolo ukončené!