Komunikácia v manželstve - iba pre manželské páry

Komunikácia v manželstve - iba pre manželské páry
Číslo kurzu: 17/20
Začiatok: 05. jún 2020
Ukončenie: 07. jún 2020
Dôležité informácie

Naučili sme sa mnoho foriem „nepriateľskej komunikácie“, ktorá vedie k tomu, že sa správame a hovoríme spôsobom, ktorý zraňuje iných a aj nás samotných. Účelom víkendu je naučiť sa počúvať druhých, nezraňovať ich a rozprávať s nimi tak, aby sme navzájom dosiahli prepojenie sŕdc.

Prihlasovací formulár

17/20 Komunikácia v manželstve - iba pre manželské páry

05.06.2020 - 07.06.2020

Informácie pre lektora / kňaza:

Prosíme o odpovede k nasledujúcim otázkam. Všetky údaje, ktoré uvediete sú určené výlučne lektorovi / kňazovi na prípravu daného kurzu.