22/20 Týždeň tanečnej meditácie

Týždeň tanečnej meditácie
Začiatok: 20. júl 2020
Ukončenie: 26. júl 2020
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

„Chválim tanec, lebo oslobodzuje človeka od ťarchy vecí a spája ho so spoločenstvom. Chválim tanec, ktorý si vyžaduje všetko, ktorý prospieva zdraviu a jasnosti ducha, ktorý pozdvihuje dušu.“ (Sv. Augustín)

Naše telo je prostriedkom, ktorým môžeme vyjadriť to, čo prežívame vnútri: emócie, lásku k Bohu, svetlo alebo temnotu, čistotu či nečistotu, dobro i zlo, ktoré je vnútri človeka. Môžeme ním vyjadriť aj prítomnosť Boha v nás. To je podstatou duchovného tanca.

Telom môžeme komunikovať. Postoje a pohyby tela môžu vyvolať emócie, myšlienky a mentálne obrazy zamerané na Boha a pomôcť človeku vstúpiť do hlbokého vzťahu s Bohom. Tu môžeme hovoriť o modlitbe tancom.

Telo sa tak môže stať prostriedkom na službu Bohu. V tanci, ktorý je modlitbou môžeme intenzívne chváliť a milovať Boha a slúžiť mu. V modlitbe tancom možno stretnúť Boha.

V Týždni tanečnej meditácie je modlitba tancom súčasťou duchovných cvičení podľa sv. Ignáca z Loyoly. Nie je potrebná predchádzajúca tanečná príprava, len radosť z tanca. Prosíme, prineste si pohodlné oblečenie a tanečné cvičky s hladkou podrážkou, prípadne hrubé ponožky.

Bola dosiahnutá maximálna kapacita!

Prihlasovací formulár pre náhradníka

22/20 Týždeň tanečnej meditácie

20.07.2020 - 26.07.2020
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.