Ing. Daniel Filípek, MSC

Ing. Daniel Filípek, MSC

Narodený 1980. Absolvoval Fakultu elektrotechniky VUT v Brne. Je členom kongregácie MSC, študuje teológiu na RKCMBF UK a psychológiu na UKF v Nitre. Vykonával pastoračnú prax v Dubline v Centre pre závislých a spolupracoval v Centre pre resocializáciu drogovo závislých RETEST v Bratislave. Podieľa sa na koordinácii programov Duchovného centra a sprevádzaní účastníkov kurzov.