Mgr. Jana Kunová, PhD., psychologička

Mgr. Jana Kunová, PhD., psychologička

Je absolventkou Fakulty Humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave v odbore psychológia. Na Inštitúte existenciálnej psychológie a noo-logoterapie FF TU ukončila psychoterapeutický výcvik so zameraním na logoterapiu V. Frankla. Má odbornú prax v poradenskej a školskej psychológii. Špecializuje sa na oblasť existenciálnej a edukačnej psychológie, logoterapie a kresťanské poradenstvo. Je členkou Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV a Slovenského inštitútu logoterapie. Pracuje na Katedre psychológie FF Trnavskej univerzity v Trnave ako odborná asistentka a má súkromnú prax ako poradenský psychológ.