ThLic. Jozef Hegglin, MSC

ThLic. Jozef Hegglin, MSC

Narodený 1946 v Lucerne. Absolvoval štúdium filozofie vo Freiburgu a teológie v Štrasburgu, kde mu bol udelený titul ThLic. Za kňaza bol vysvätený v roku 1972 a pracoval vo Švajčiarsku vo Francúzsku, na Kiribati a v súčasnosti na Slovensku. Jeden rok študoval duchovné sprevádzanie na Inštitúte ISL v Chicagu. Absolvoval viaceré kurzy a výcviky v oblasti ignaciánskej spirituality a psychológie v Nebraske a vo Filadelfii USA, v Paríži a v Mníchove. Posledných 15 rokov vedie duchovné cvičenia a rôzne programy v „Dome Srdca Ježišovho“ v Nitre.