PaedDr. Mgr. Martin Pavúk, PhD, MSC

PaedDr. Mgr. Martin Pavúk, PhD, MSC

Narodený v roku 1977. Absolvoval štúdium Katolíckej teológie v Nitre a v Prešove. Je členom rehole Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (MSC), kde v r. 2009 zložil večné sľuby. Počas rehoľnej formácie vykonával pastoračnú prax v indickej Kalkate u sestier Matky Terezy. Kňazskú vysviacku prijal v Nitre v r. 2009. 1. júla r. 2009 bol bratislavským biskupom Mons. Petrom Rusnákom menovaný za správcu gréckokatolíckej farnosti Nitra a pridružených obcí okresov Nitra, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. V r. 2014 obhájil rigoróznu prácu a v r. 2018 dizertačnú prácu Morálne aspekty výchovy v súčasnej rodine. V súčasnosti je študentom cirkevného práva na katolíckej univerzite v Lubline. V rámci duchovného programu na Lukovom dvore vysluhuje sviatosť zmierenia a spolupracuje na vedení kurzov.