Mgr. Silvia Pišteková, DiS. art.

Mgr. Silvia Pišteková, DiS. art.

Narodená v roku 1983 v Čadci. Študovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Žiline, hudobnú výchovu a slovenský jazyk na Katolíckej univerzite v Ružomberku, teológiu zasväteného života na Inštitúte Claretianum Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme. Absolvovala kurzy v muzikoterapii, v duchovnom doprevádzaní. Vyučovala hru na klavíri, v Taliansku sa venovala formácii skupín a pomoci ľuďom v núdzi v spolupráci s Misionármi lásky Matky Terezy. V súčasnosti sa venuje pomoci ľuďom na okraji spoločnosti a vyučuje hru na klavíri na ZUŠ Sv. Cecílie v Bratislave.

Zoznam kurzov lektora:

  • Lektor momentálne nevedie žiaden kurz.