sr. Bohdana, CJ (Mgr. Andrea Bezáková), psychoterapeutka

sr. Bohdana, CJ (Mgr. Andrea Bezáková), psychoterapeutka

Narodená v roku 1972. Vyštudovala pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, sociálnu prácu na Trnavskej univerzite v Trnave, abslovovala psychoterapeutický výcvik v smere Logoterapia a existenciálna analýza, výcvik v traumaterapii a kurz telefonickej krízovej intervencie v Prahe. V súčasnosti je účastníčkou kurzu duchovného doprevádzania v Innsbrucku, kde nadobudla aj svoju diplomovú prax v organizácii Solwodi. Pôsobila v Prahe na projekte Magdala, ktorý sa venoval vyhľadávaniu a reintegrácii obetí obchodovania s ľuďmi. Následne pracovala v domove pre obete domáceho násilia v Rajci ako socioterapeut. Na Slovensku rozbehla projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi, v rámci ktorého pracovala ako projektová manažérka. Popritom viedla súkromnú psychoterapeutickú prax v Bratislave. V súčasnosti sa ako psychoterapeutka podieľa na realizácii programov pre rozvoj osobnosti v Duchovnom centre na Lukovom dvore. Viac ako dvadsať rokov je členkou rehole Congregatio Jesu s ignaciánskou spiritualitou.