Spomíname na pátra Marka McDonalda

2. apríla 2018 vo veku 75 rokov zomrel v Center Valley v Pennsylvánii náš generálny predstavený. Páter Mark McDonald bol hlavný sekretár štyroch generálnych kapitul v rokoch 1969, 1975. 1981 a 1987 Spoločnosti Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Naša vďaka mu patrí za všetko, čo pre MSC urobil.