Stretnutie s generálnym predstaveným P. Mario Abzalón Alvarado Tovar, MSC

V rámci vizitácie nemecko–rakúskej provincie, pod ktorú spadá aj Slovensko, nás v dňoch 22.-24.4. 2018 navštívil náš nový generálny predstavený P. Mario Abzalón Alvarado Tovar. Po sv. omši v kaplnke misijného domu sa stretol aj s laikmi MSC.

Absalón Alvarado Tovar, MSC Narodil sa 20. septembra 1970 v Guatemale. Kňazské svätenie prijal v roku 1997. Je doktor teológie a doktor v odbore psychoterapia. Plynulo rozpráva španielsky, anglicky a portugalsky. V domovskej provincii pôsobil ako formátor a promotor nových duchovných povolaní. Od 11. septembra 1917 je v poradí 12-tym generálnym predstaveným MSC.

Superior General: Fr. Mario Absalón Alvardo Tovar, M.S.C. (47) (2017.09.11 – ...)
Superior General: Fr. Mark McDonald, M.S.C. (2005.09 – 2017.09.11)
Superior General: Fr. Michael Curran, M.S.C. (1993 – 2005)
Superior General: Fr. Cornelis Braun, M.S.C. (1981 – 1993)
Superior General: Fr. J. Eugene Cuskelly, M.S.C. (1969 – 1981)
Superior General: Fr. Jozef Van Kerckhoven, M.S.C. (1958 – 1969)
Superior General: Fr. Patrick McCabe, M.S.C. (1947 – 1958)
Superior General: Fr. Christianus Janssen, M.S.C. (1932 – 1947)
Superior General: Fr. Adrianus Brocken, M.S.C. (1920 – 1932)
Superior General: Fr. Eugène Meyer, M.S.C. (1905 – 1920)
Superior General: Fr. Arthur Lanctin, M.S.C. (1901 – 1905)
Superior General: Fr. Jules Chevalier, M.S.C. (1869 – 1901)