Návšteva medzinárodnej koordinačnej skupiny Laici Rodiny Chevaliera

V dňoch 4. - 6. mája 2018 sa laici Rodiny pátra Chevaliera na Slovensku mali možnosť stretnúť s členkami medzinárodného koordiinačného tímu LRCh - Ritou Cleuren (BE), Hannie Jansen (NL) a Merle Salazar (PH).