Požehnané vianočné sviatky a Nový rok 2019
Požehnané vianočné sviatky a Nový rok 2019
Požehnané vianočné sviatky
a Nový rok 2019 Vám prajú
misionári MSC a sestry FDNSC