Nové tabernákulum pre dom Kána

Tabernákulum je eucharistický svätostánok, ktorý je určený pre uloženie liturgických nádob s Eucharistiou. V kaplnke domu Kána ho budú dopĺňať motívy prvého zázraku - premenenia vody na víno.

Nové tabernákulum pre dom Kána
Nové tabernákulum pre dom Kána
Nové tabernákulum pre dom Kána