Prečo názov Kána

Už existuje Dom Srdca Ježišovho a pociťovali sme potrebu mať i niečo mariánske. Evanjelium sv. Jána hovorí o Panne Márie iba dvakrát: prvý raz, keď sa zmieňuje o svadbe v Káne, a druhý raz, keď stojí pod krížom. V oboch prípadoch Ježiš nazýva svoju matku „žena“. Tieto dve pasáže spolu teologicky súvisia.

Mnohí ľudia, ktorí k nám prichádzajú, „nemajú vína“ – silu, pokoj, zdravie, radosť... Hľadajú pomoc na našich kurzoch a v terapii, pretože im niečo dôležité chýba. Zázrak premeny vody na víno sa stal vďaka tvrdej práci: služobnici museli čerpať 600 litrov vody. Aj psychologická premena a vnútorné uzdravenie si žiadajú ťažkú vnútornú prácu.

Ak sa má vo vzťahoch voda premeniť na víno, často je potrebné robiť jednoduché veci pre seba a pre druhých. Voda, najjednoduchšia vec vo svete, je toho metaforou.

Panna Mária má dôveru, že jej syn bude konať. Jej posledné slovo v evanjeliu ukazuje všetkým, ktorí do domu budú chodiť, smer: „Urobte všet-ko, čo vám povie.“

Gallery Image