Skončil sa Mesiac pre kňazov na Lukovom Dvore

Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho organizovali v októbri program s podnázvom „Oddych – zastavenie sa – obnovenie“. Program viedli p. Jozef Hegglin MSC, o. Andrej Darmo a sr. Marta Andraščíková SSS. Medzi prednášajúcimi boli aj Mons. Viliam Judák, o. Ivan Moďoroši a Karol Pollák. Programu sa zúčastnilo 5 kňazov, zo Slovenska a Čiech.

Svoje skúsenosti vyjadrili takto: „Bolo to doslova „radikálne“ zastavenie sa, pre mňa aj v najvhodnejšom čase... Vypadol som z kolotoča povinností a stereotypu a prostredie na mňa pôsobilo veľmi upokojujúco... Prednášky sa dotýkali tých vecí, ktorých sa dotýkať mali. Boli to silné témy. Najprv bolo potrebné naučiť sa riešiť emócie, prípadne ich ozdraviť, potom čosi intelektuálne a napokon spirituálne... Najdôležitejšia vec pre mňa bola obnovenie duchovného života, „zapálenie ohňa“, túžba znovu rásť, ísť ešte hlbšie, nezostávať na povrchu vzťahu s Bohom aj s ľuďmi. Najsilnejšie momenty tohto mesiaca boli vzájomné zdieľanie, modlenie sa za seba.“ Podobný sabatický čas sa bude konať opäť budúci rok od 29. 9. do 24. 10.

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image