UPOZORNENIE: 30/19 Problémy pri závislostiach

Upozorňujeme na zmenu programu. Kurz číslo 30/19 Problémy pri závislostiach so začiatkom od 27. septembra 2019 do 29. septembra 2019 sa predbežne ruší. Aktuálne hľadáme náhradné riešenie o ktorom Vás budeme čo najskôr informovať.