Nový program začal
Od 3.2.2020 sme v našom duchovnom centre Lukov dvor rozbehli nový program a máme úspešne za sebou prvé kurzy: Cesta k sebe, cesta k láske I. s Elenkou Lamačkovou, Nenásilná komunikácia I. s Evou Račkovou a Uzdravujúca cesta života s pátrom Jozefom Hegglinom, Erikou Kopisovou, otcom Jurajom Musilom a sestrou Miroslavou Lukčíkovou. S prípravou domu Srdca Ježišovho pre našich hostí nám ako každý rok ochotne pomáhali laici MSC a priatelia, ktorým naše duchovné centrum tiež „prirástlo k srdcu“. Veríme, že aj tohtoročný program bude slúžiť k prehĺbeniu vzťahu s Bohom a k vzájomnému obohateniu seba i druhých.
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image