Pozdrav z Lukovho dvora na Veľký piatok a Veľkú noc 2020

Milí priatelia, bratia a sestry!

V tohtoročnom programe vedieme kurzy a duchovné cvičenia s názvom ako „O strachu“, „Kríza ako šanca“, „Smútok a depresia“, „Zmysel života“, „Ako zvládnuť život po traume“... Zrazu potrebuje takmer celý svet v týchto oblastiach pomoc! Valil sa ako auto formuly 1 na svojich šialených pretekoch. Všetci sme cítili alebo tušili, že ide zlým smerom ale nikto nenašiel „záchrannú brzdu“. Pápež František vo svojej kázni 27. marca urobil túto analýzu: „V tomto našom svete sme napredovali plnou rýchlosťou a cítili sa silní a schopní všetkého. Lakomí po zárobku nechali sme sa pohltiť vecami a vyčerpať náhlením“.

Odrazu sme nútení prestať sa pohybovať a úplne spomaliť. Ak sa pozeráme vo svetle Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania na to, čo sa deje, vidíme, že aj niečo hrozné sa môže zmeniť na spásu. Súčasná situácia je ako skutočný, existenciálny Veľký piatok, ktorý bude trvať dlhšie ako jeden deň alebo pár týždňov: Po prekonaní tejto pandémie hrozí svetu ekonomická recesia s veľkou nezamestnanosťou. A nemožno zabudnúť ani na otepľovanie zeme, čiže klimatickú zmenu, ktorá je ešte vážnejšia a nebezpečnejšia realita. Akým spôsobom sa môže stať táto kríza požehnaním?

Celý rok máme pred sebou nielen v kostoloch ale aj v priestoroch svojich domovov obraz kríža, ktorý nie je znakom bolesti a utrpenia, ale lásky. Ukrižovaný Ježiš nám hovorí, že niet slepej uličky pre tých, ktorí mu dôverujú. Posolstvo kríža je, že aj to najhoršie, čo si môžeme predstaviť, by nebolo koniec, ale transformácia. A z toho má človek strach, dokonca aj Ježiš: „V dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju nábožnosť“ (Hebr 5, 7). Otec ho vyslyšal, ale iným spôsobom, ako my ľudia očakávame: dal mu nový, lepší, vzkriesený život cez „veľkonočnú transformáciu“.

Prišiel som na Slovensko v roku 2000: bol som svedkom nepredstaviteľných spoločenských zmien a materiálneho rozvoja. Hmotné zabezpečenie sa neustále zvyšuje. Ale... dnešná kríza „odhaľuje tie falošné a povrchné istoty, na ktorých sme si postavili naše agendy, naše plány, naše zvyky a priority. Ukazuje nám, ako sme nechali uspaté a opustené to, čo živí, podporuje a dáva silu nášmu životu a nášmu spoločenstvu“ (Pápež František tamže). Koronavírus so všetkými následkami sa môže, paradoxne, stať liekom alebo katalyzátor obrátenia k novému životu, cestou ku skutočnej Veľkej noci a pomôcť nám „brať vážne to, čo je vážne, a nestratiť sa v banálnych veciach; znovuobjaviť, že život neslúži na nič, ak neslúžime“ (Pápež František v Kvetnú nedeľu).

Sila viery v prítomnosti Zmŕtvychvstalého Ježiša nám pomáha zvládnuť tento náš Veľký piatok. Chcel by som uviesť tri konkrétne kroky:

1. Prosiť o posilu viery, že „tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28). Všetko! Kým je táto správa len v našej hlave, veľmi nám nepomáha, ale čím viac sa skonkretizuje v našom vedomí, tým sa stáva silnejším zdrojom sily a odvahy čeliť každej situácii.

2. Žiť v prítomnosti. Ľutovať minulosť, že veci už nie sú ako boli, nepomáhalo Izraelitom pokračovať na ceste do prisľúbenej zeme, keď sa rozpamätali „na ryby, ktoré jedávali v Egypte, na uhorky a dyne, na pór, cibuľu a cesnak“ (Num 11, 5). Prítomnosť je jediný čas, čo nám patrí: tu a teraz je s nami Zmŕtvychvstalý Pán. „Včera“ nám už nepatrí, a na to, čo zajtrajšok prinesie, dostaneme potrebnú milosť.

3. Milovať. „Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života“. Ježišova cesta je od začiatku do konca cesta lásky. Citát z evanjelia sv. Jána (8, 12) je prvá veta z „Nasledovania Krista“ Tomáša Kempenského. Plánoval som na leto duchovné cvičenia o tejto knihe. Záujemci sa už prihlasujú, aj keď ešte nikto nevie, či to situácia dovolí. Nasledovať Ježiša láskou, „tu a teraz“, nielen v myšlienkach počas meditácií a v modlitbách, ale veľmi konkrétne- v tom spočíva zmysel nášho života.

Na konci niečo o Duchovnom centre Lukov Dvor: V tomto čase je tam atmosféra Bielej soboty. Všetky aktivity sa samozrejme zastavili, ale v nádeji na skoré znovuotvorenie sa už tešíme na vás. Sestry sa majú dobre a všetkých Vás pozdravujú. Všetkým prajem silu a radosť z Ježišovej prítomnosti, ktorú v tejto chvíli potrebujeme. p. Jozef

Gallery Image