Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Lukovom dvore
Dňa 19.6.2020 na sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho sa na Lukovom dvore slúžila sv. omša, ktorú celebroval biskup František Rábek, spolu s Misionármi Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a kňazmi z farnosti Klokočina. Pred sv. omšou bola vystavená sviatosť oltárna k adorácii a počas nej bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image