Výročie založenia našej kongregácie

8. decembra sme si pripomenuli výročie našej kongregácie misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorú páter Jules Chevalier založil v roku 1854 vo francúzskom meste Issoudun.

Srdce Ježišovo je srdce otca, matky...

Srdce Ježišovo je srdcom otca.
Nosil nás vo svojom Srdci a vo svojej mysli počas všetkých dní svojho smrtelného života.
Dal nám narodiť sa v milosti na dreve kríža v strede najnepochopiteľnejších utrpení.
Vyživuje nás svojou vlastnou podstatou v Eucharistii. Utešuje nás, keď sme v súžení.
Učí nás v našej nevedomosti. Vedie naše kroky po ceste spásy.
Kráča s nami, aby nám zjemnil ťažkosti na našej ceste.
Sleduje nás aj z diaľky a nestráca nás z dohľadu, keď ho opustíme.
Počká na nás, keď zablúdime.
Dokonca nás vyhľadá bežiac cez hory a kopce hovoriac svojim priateľom a anjelom
“Nevideli ste tú dušu, ktorú milujem?”
Nechá svoje slová znovu zaznieť v srdci neverného:
„Stojím pri dverách a klopem.Otvor mi…” (Zjv 3, 20)
„Môj syn, daj mi svoje srdce.” (Prís 23, 26)
Pretože Ja prichádzam k tebe s láskou... nie iba s otcovskou láskou,
ale taktiež s láskou matky. To nie je všetko: Prichádzam s nepremožiteľnou
láskou Boha. Dokonca ak by aj matka zabudla na svoje dieťa... Ja na teba nezabudnem. (Iz 49, 15)

MR 50: “Neuvaine d’Instructions sur le Sacré-Coeur”,
(Manuscrits sur le Sacré-Coeur de Jésus: p 219)

Gallery Image