Vďaka našim dobrodincom

Milí priatelia!

Tento rok sme mohli uskutočniť 23 zo 45-tich plánovaných kurzov. Žiaľ, museli sme zrušiť mnohé programy, ktoré žiadajú interakciu a prácu v skupinách ako napríklad. Už máme aspoň základnú skúsenosť akým spôsobom viesť niektoré pastoračné aktivity v čase veľkých obmedzení, samozrejme s menším počtom účastníkov. Napriek tejto ťažkej situácii môžeme vďaka mnohým dobrodincom na Slovensku i v zahraničí naďalej prevádzkovať Lukov Dvor, aj keď to z finančného hľadiska nie je ľahké. Chcem poďakovať všetkým, ktorí nás podporujete. Medzi vami sú aj tí, ktorí každý mesiac trvalým príkazom prevedú určitú sumu na náš bankový účet: sme vďační aj za „vdovinu mincu“ jedného eura (pozri. Mk 12, 42), ktorú niekto daruje každý mesiac. Nepodarilo sa nám nájsť kontakt na všetkých, ktorí nám finančne pomáhajú, aby sme im osobne poďakovali. Chcem vás ale uistiť, že sa každý deň modlíme v komunite za všetkých dobrodincov.

Ak nás chcete podporiť finančne aj Vy, môžete tak urobiť zaslaním daru na číslo účtu SK83 0900 0000 0051 2414 6020)

Z celého srdca vám prajem veselé Vianoce, veľa zdravia a prežívanie lásky a dobroty Božej po všetky dni v novom roku 2021.

p. Jozef

Gallery Image