P. Hilary Fischer, MSC

Dňa 4. januára 2021 zomrel vo veku 88 rokov otec Hilary Fischer, MSC. V roku 1994 ukončil pôsobenie v Papuy-Novej Guiney a prišiel na Slovensko ako superior novovzniknutej komunity MSC v Nitrianskej diecéze. V roku 1997 sa otec Hilary vrátil opäť do Papuy. Naša veľká vďaka mu patrí aj za preklad "Uzdravujúca cesta života", ktorý stále tvorí základ rovnomenných duchovných cvičení v našom duchovnom centre.

Odpočinutie v Tvojom pokoji daj mu Pane.

Gallery Image