Požehnané Veľkonočné sviatky

„Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.“ (Ž 30, 2)

POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE
TÍM DUCHOVNÉHO CENTRA LUKOV DVOR
MSC, FDNSC, CJ

Parte Hegglin