Ikonopisecký kurz

V dňoch 5. – 8. 5. 2022 v našom centre prebehol pod vedením Martina Damiana už druhý kurz Ikonopisectva. Každý účastník pod vedením lektora napísal svoju vlastnú ikonu. Martin Damian od roku 2009 vedie ikonopiseckú dielňu v Prahe a jeho kurzy ikonopisectva sú zároveň aj malými duchovnými cvičeniami. Dúfame, že rovnako úspešne sa podarí kurz realizovať aj na budúci rok.

Ďakujeme Martinovi Damianovi za odborné vedenie kurzu a za súhlas so zverejnením jeho videa.