Holy-days pre kňazov 2022

V mnohých krajinách je už štandardnou vecou, že kňaz dostáva šancu stráviť sabatický čas na zbieranie nových síl, ohodnotenie svojho života, osobnú a pastoračnú formáciu a predovšetkým oddych duše a tela. Duchovné Centrum Lukov Dvor začalo ako prvé na Slovensku poskytovať takúto možnosť najskôr po názvom Mesiac pre kňazov a teraz ako Holy-days pre kňazov.

Program Holy-days je zameraný v prvom rade na osobný rast a oddych, nie na riešenie problémov, síce tým, ktorí si to želajú, ponúkame aj rozhovory so psychológom. Účastníci budú mať možnosť zažiť skúsenosť kňazského spoločenstva v rámci bohatého programu.

Sami kňazi, minuloroční účastníci, zhodnotili program takto:

Uvedomil som si, že som milovaný syn Otca; dá sa žiť tak, že viem vytvárať pokoj a radosť. Uvedomil som si svoje kňazstvo. Uvedomil som si, že som zabudol pracovať s emóciami; nevedel som si odpustiť; prestal som posledné obdobie žiť s Bohom (zväčša som o ňom iba hovoril).
Mojich šesť slov k programu: odpočinok, načerpanie, rast, duchovná hĺbka, bratské spoločenstvo, prijatie a tu zase mojich päť: spoločenstvo, svätosť, Boh, vzťahy, vyriešené problémy.
Oddýchol, lebo som zmenil prostredie, bol som obsluhovaný a stačilo “len byť”, hlavne nič neriešiť. Rovnako som mal čas pracovať na sebe, poznávať sa vo vzťahu k Bohu. Bol čas na šport, prácu vonku, výlet a zároveň sme vytvorili dobré spoločenstvo ľudí a mali vyvážený program.
Cítim novú silu v emočnej oblasti – viac sa vyznám v sebe. V duchovnej oblasti – zameranie sa viac na Božieho Ducha, jeho silu; skúsenosť z individuálnych duchovných cvičení ma akoby zdvihla “nad zem” to všetko ľudské, pozemské.
Uvedomil som si, že potrebujem pomoc mojich bratov a sestier a oni mi chcú pomôcť.

Obsah programu

 • 03. - 09. októbra - „Poďte a uvidíte.“ (Lk 5, 4)
  Týždeň uvoľnenia, výdychu, relaxu a ponorenia sa do Božej prítomnosti. Dotknutie sa toho kde som.
 • 10. - 16. októbra - „Dám ti živej vody.“(Jn 4, 10)
  Čítanie životných skúseností z Božej perspektívy.
 • 17. - 21. októbra - „Hľadajte a nájdete.“ (Mk 7, 7)
  Týždeň inšpirácií, diskusií a nových výhľadov pre službu.
 • 22. - 29. októbra - „Učte sa odo mňa.“ (Mt 11, 29)
  Integrovanie skúsenosti Boha, seba a iných v duchovných cvičeniach.

Pozývame vás zúčastniť na celom programe. Ak by vám situácia nedovoľovala mať čas v plnom rozsahu, je možné ho individuálne modifikovať po dohode s lektormi.

Kapacita je obmedzená na 10 osôb.

Účastníci budú prijímaní podľa poradia prihlásenia. To je definované zaslaním vyplnenej kompletnej prihlášky.

Konečný termín prihlásenia je 30. august 2022.

Aby Holy-days bol skutočný čas obnovy, je potrebné, aby ste sa cez víkendy nevracali do svojich farností ani nemali pastoračné povinnosti alebo aktivity počas celého mesiaca.

Program nie je určený pre závislých od alkoholu, ani pre osoby v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Financie nemôžu byť prekážkou účasti na programe. Spoločne nájdeme riešenie.

Prihlasovací formulár a ďalšie informácie si môžete vyžiadať na emailovej adrese: hdlukovdvor@gmail.com.

Prečítajte si list účastníka kurzu Holy-days pre kňazov.