Víkendy CSA (child sexual abuse)

Víkendy CSA (child sexual abuse)

Číslo kurzu: 5X/19

Dátum: 5 víkendov v priebehu roka.

Pre dievčatá a ženy (nad 18 rokov), ktoré v detstve zažili sexuálne zneužívanie.

V atmosfére porozumenia, rešpektu, dôvery a zdieľaného kresťanstva sprevádzame účastníkov pri putovaní náročnou cestou znovu nadobúdania stratenej slobody, pokoja a radosti zo života. Bežnou súčasťou programu je vzdelávanie v problematike sexuálneho zneužívania detí, svätá omša, možnosť pristúpenia k sviatosti zmierenia, poskytovanie duchovného vedenia, spoločné modlitby i priestor na tichú adoráciu.

Prihlásiť sa priamo p. Lamačkovej: elena.lamackova@zoznam.sk
alebo P. Jozefovi Hegglinovi MSC: hegglinmsc@gmail.com

Privátne prihlasovanie

Postupujte podľa inštrukcií v popise kurzu