Komunitný dom MSC

Komunitný dom MSC, Partizánska 56, 949 01 Nitra, Slovensko
037 / 693 00 31
Bankové spojenie:
50 5319 7233/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.
SK28 0900 0000 0050 5319 7233
Komunitný dom MSC

Misionári MSC

P. ThLic. Josef Hegglin, MSC
Administrátor komunity MSC
P. ThLic. Josef Hegglin, MSC
+421 904 409 509
P. ICLic. Tomasz Poterała, MSC
P. ICLic. Tomasz Poterała, MSC
+421 911 054 321
Fr. Ing. Daniel Filipek, MSC
fr. Ing. Daniel Filipek, MSC
+421 903 464 356

Duchovné centrum Lukov dvor

Dom Srdca Ježišovho
Lukov dvor 2, Jarocká cesta, 949 01 Nitra
+421 944 354 884 (prihlasovanie)
Bankové spojenie:
SK83 0900 0000 0051 2414 6020
Duchovné centrum Lukov dvor - Dom Srdca Ježišovho

Sestry FDNSC

Sr. Beneteta Ioane, FDNSC
sr. Beneteta Ioane, FDNSC
sr. Borauea Winti, FDNSC
sr. Borauea Winti, FDNSC
sr. Mary Etuare, FDNSC
sr. Mary Etuare, FDNSC
sr. Etera Toaia, FDNSC
sr. Etera Toaia, FDNSC

Duchovné centrum Lukov dvor

Dom Kána
Za Kaštieľom 2, 949 01 Nitra
+421 944 354 884 (prihlasovanie)
Bankové spojenie:
SK83 0900 0000 0051 2414 6020
Duchovné centrum Lukov dvor - Dom Kána

Misionári MSC

P. PaedDr. Mgr. Martin Pavuk PhD, MSC
P. PaedDr. Mgr. Martin Pavuk PhD, MSC
+421 911 544 321

Sestry CJ

sr. Miroslava Lukčiková, CJ
sr. Miroslava, CJ (Mgr. Martina Lukčíková)
+421 905 952 201

Laici Rodiny Chevaliera

Nitra
Zuzana Svetlíková
+421 902 337 624
Bratislava
Mgr. Valéria Nagyová
Marta Zboranová
+421 907 411 254

Napíšte nám správu

Contact image