Komunitný dom MSC

Komunitný dom MSC, Partizánska 56, 949 01 Nitra, Slovensko
037 / 693 00 31
Bankové spojenie:
50 5319 7233/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.
SK28 0900 0000 0050 5319 7233
Komunitný dom MSC

Misionári MSC

P. ICLic. Tomasz Poterała MSC
P. ICLic. Tomasz Poterała MSC
+421 911 054 321
o. Radovan Hasík (Komunita Emanuel)
o. Radovan Hasík (Komunita Emanuel)

Duchovné centrum Lukov dvor

Dom Srdca Ježišovho
Lukov dvor 2, Jarocká cesta, 949 01 Nitra
+421 951 935 005 (prihlasovanie: pondelok - piatok, 9:00-16:00)
Bankové spojenie:
SK83 0900 0000 0051 2414 6020
Duchovné centrum Lukov dvor - Dom Srdca Ježišovho

Sestry FDNSC

Sr. Beneteta Ioane FDNSC
sr. Beneteta Ioane FDNSC
sr. Borauea Winti FDNSC
sr. Borauea Winti FDNSC
sr. Mary Etuare FDNSC
sr. Mary Etuare FDNSC
sr. Etera Toaia FDNSC
sr. Aom Okitaawe FDNSC

Duchovné centrum Lukov dvor

Dom Kána
Za Kaštieľom 2, 949 01 Nitra
+421 951 935 005 (prihlasovanie: pondelok - piatok, 9:00-16:00)
Bankové spojenie:
SK83 0900 0000 0051 2414 6020
Duchovné centrum Lukov dvor - Dom Kána

SESTRY SSpS

sr. Katarína Niezgoda SSpS
sr. Katarína Niezgoda SSpS
+421 951 935 005 (pondelok - piatok, 9:00-16:00)
sr. Mária Ester SSpS
sr. Mária Ester SSpS
sr. Martina Zvalená SSpS
sr. Martina Zvalená SSpS

Laici Rodiny Chevaliera

Nitra
Zuzana Svetlíková
+421 902 337 624
Bratislava
Mgr. Valéria Nagyová

Napíšte nám správu

Contact image